Maandblad
GEBEDSKALENDER

Met deze gebedskalender kan u elke dag bidden voor een ander land, waar op dit moment een nood dreigt. Deze gebedskalender voor 7 dagen, en dat 4 weken lang, kan daarbij voor u een praktische hulp zijn om te bidden voor broeders en zusters in nood in de wereld.

Elke maand wordt deze gebedskalender vernieuwd.


       Gebedskalender voor januari 2018:

Zondag:
Eritrea -Op 31 oktober opende de veiligheidsagenten het vuur op een groep mensen die protesteerden tegen de laatste plannen van de regering omtrent de scholen. De regering verbiedt studenten om religieuze accessoires of kleding te dragen. Bid dat deze gebeurtenissen de studenten niet zullen ontmoedigen in hun geloof. Bid voor de gewonden van het incident.

Maandag:
India -In de zuidelijke staat Tamil Nadu heeft de lokale overheid tien kerken verboden om hun diensten voort te zetten. Bid dat ondanks de tegenwerking van de overheid, de Heer zal voorzien in het opbouwen van Zijn gemeenten in deze regio.

Dinsdag:
België- Dank de Heer voor het afgelopen jaar. We hebben enorm veel steun kunnen bieden aan verdrukte christenen wereldwijd. Bid dat God ook dit jaar zijn machtige hand zal laten" zien en ons allen mag leiden naar Zijn wil.

Woensdag:
China - Honderden Zuid-Koreaanse zendelingen, inclusief kerkleiders, werden in het afgelopen jaar terug gestuurd naar Zuid-Korea. Bid dat God zich mag ontfermen over de mensen die lijden onder deze beperkingen. Bid dat ondanks de zen-dingsleegte die er ontstaan is God het werk onder de Noord-Koreaanse vluchtelingen mag verder zetten.

Donderdag:
Uganda -   Op 4 november werd Hassan, de directeur van een christelijke lagere school in Kabuna, aangevallen door een Moslim militant die zich voor deed als een christelijke leraar. Sinds het incident zijn er kinderen die niet meer naar de school durven gaan. Bid dat de Heer, iedereen die nu door angst is geraakt, rust mag geven. Bid dat Hassan snel zal genezen en weer verder zal kunnen gaan met het werk.

Vrijdag:
Noord-Korea -Dank God voor Choi. Hij startte ,ondanks de hevige vervolging, een ondergrondse kerk. "We komen letterlijk samen onder de grond" zegt hij "We gebruiken lantaarns om Gods woord te bestuderen. Omdat we niet kunnen zingen, neuriën we zachtjes de liedjes dat we kennen."

Zaterdag:
Sri-Lanka  - Prijs de Heer dat afgelopen herfst ongeveer 50 christenen samen konden komen in een kerk in Matara. Tijdens deze bijeenkomst kreeg iedereen onderwijs materiaal om hun geloof op te bouwen en te versterken. Bid dat God dit materiaal zal zegenen.
Neem de vrijheid die wij hier kennen nooit als vanzelfsprekend. In vele landen zijn christenen niet vrij om samen te komen, bijbel te lezen of te bidden.
UP
 
Home Over ons Onze projecten Deelnemen
Video's Links Contact Gebed
GEBEDSKAART

Deze kaart is gratis bij ons verkrijgbaar. Een waardevol hulpmiddel bij uw gebed voor onze broers en zusters in zovele landen!

Voor meer info klik hier en stuur ons een berichtje met je "Aanvraag voor een Gebedskaart"
Klik op deze kaart en vind meer informatie over alle landen in de verdrukte gebieden

U kan onze gebedskaart (60x45) gratis verkrijgen op aanvraag.
 
Klik op de kaart voor meer informatie over alle landen
10 Manieren om te Bidden voor Onze Vervolgde Familie


1. Bid dat vervolgde gelovigen Gods nabijheid mogen voelen (Hebr. 13:5).
2. Bid dat zij zich verbonden mogen voelen met het grote Lichaam van Christus (1 Kor. 12:20, 26)
3. Bid dat zij door God getroost mogen worden wanneer leden van hun familie worden gedood, gekwetst of gevangen omwille van hun getuigenis (2 Kor. 1: 3-5)
4. Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen (Kol. 4:3).
5. Bid dat ze met vrijmoedigheid over Christus kunnen spreken (Fil. 1:14).
6. bid dat ze hun vervolgers mogen vergeven en liefhebben (Matt. 5:44).
7. Bid dat hun zendingsactiviteiten niet ontdekt worden door autoriteiten of anderen die hen willen doen zwijgen (Hand. 9:25).
8. Bid dat zij zich mogen verblijden in hun lijden (Hand. 5:41).
9. Bid dat Gods Woord hen mag verfrissen en ze kunnen groeien in geloof (Efez. 6:17).
10. Bid dat zij versterkt mogen zijn door de gebeden van hun geloofsgenoten (Judas 20-25).